VITAPLUS

Zamówienie recepty
Poniższy formularz służy zamówieniu recepty na leki przyjmowane przewlekle. W celu uzyskania recepty konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL pacjenta, dla którego zamawiane są leki.